Za co budou Češi více utrácet v roce 2020?

Za cestování a zážitky se chystáme v roce 2020 utrácet více. Plánovaný růst výdajů je v těchto oblastech vyšší než v případě nákupů různých kategorií zboží. Ukázal to reprezentativní výzkum české populace realizovaný agenturou Incomind v závěru roku.

Za cestování, zážitky a volnočasové aktivity se chystáme v roce 2020 utrácet více než v roce předchozím. Ukázal to reprezentativní výzkum české populace, který výzkumná a poradenská agentura Incomind realizovala v závěru roku.

21 % respondentů plánuje investovat více do cestování (nejpatrnější je to u obyvatel Prahy a Zlínského kraje), 19 % do zábavy a vyžití ve volném čase mimo domov (vedou Jihomoravský kraj a Praha) a 17 % do volného času tráveného doma (zde vedou Jihočeši před Pražany). Připravenost k vyšším výdajům za zážitky a využití volného času je s viditelným odstupem nejvyšší u studentů, nicméně je patrná u všech věkových kategorií až do 45 let.

U nákupů zboží jsme v očekáváních střídmější. Nejvyšší podíl oslovených (cca jedna šestina) počítá s vyššími výdaji za nábytek, ovšem značná část populace zároveň také s nižšími – souvisí to s nižší frekvencí nákupů, resp. delšími nákupními cykly u této kategorie. Pozitivní očekávání jsou spojena i s nákupy obuvi a odívání, a to jak běžné módy, tak i sportovní (zde je to markantní zejména u mladých do 25 let), a u části populace také s výrobky pro dům, domácnost a zahradu. Naopak spíše pokles výdajů očekávají Češi při nákupech technologického zboží včetně mobilních telefonů a počítačů, kde je možné pozorovat nižší nákupní optimismus zejména u ženské části populace.

Potenciální růstovou kategorií jsou například i služby osobní péče a péče o fyzickou a duševní kondici – tam zvýšení výdajů plánují ženy více než muži.

Parametry výzkumu

Reprezentativní výzkum CAWI (internetová populace ČR), n=1000, dotazování 17.-19.12.2019.

Ot: Které z následujících položek budete v roce 2020 pravděpodobně kupovat více než letos? Výběr z 22 položek.