Češi oceňují boj proti plýtvání potravinami či plastovým odpadům, naopak k podpoře elektromobility mají jen minimum sympatií

Z oblastí podpory udržitelnosti se Češi s nejvyššími sympatiemi dívají na boj proti plýtvání potravinami (zmínilo jej 62 % respondentů, z toho 22 % na prvním místě) a proti plastovým odpadům (53 %). Vysokou míru podpory mají i podpora lokálních producentů (45 %), šetrná/udržitelná produkce potravin (41 %) a podpora zoologických zahrad a farmaparků (36 %).

Praha, 8.8.2023.

Jednou z oblastí, kterou se zabýval letošního výzkum společnosti INCOMIND „Partnerství a sponzoring v Česku“, byla i podpora udržitelnosti.

Nejsympatičtěji se Čechům, stejně jako v předchozích letech, jeví boj proti plýtvání potravinami (zmínilo jej 62 % respondentů, z toho 22 % na prvním místě) a boj proti plastovým odpadům (mírný meziroční pokles na 53 %, z toho u 18 % první zmíněná oblast). Vysokou míru podpory mají i podpora lokálních producentů (45 %), šetrná/udržitelná produkce potravin (41 %, na Moravě dokonce 48 %) a podpora zoologických zahrad a farmaparků (36 %).

U všech výše uvedených témat je patrná vyšší podpora u žen než mužů. Muži se naopak o něco více než ženy zasazují o výstavbu šetrných budov, o snižování emisí a o zavádění ekologické přepravy (tyto činnosti jsou sympatické jedné čtvrtině české populace).

„Je zajímavé, že s výší dosaženého vzdělání rostou sympatie k podpoře lokálních producentů a boje proti plastovým odpadům a naopak klesají ve vztahu k podpoře zoologických zahrad“ komentuje výsledky výzkumu Tomáš Drtina, ředitel společnosti INCOMIND.

Naopak značně negativně se Češi staví k podpoře elektromobility, jejíž podpora oproti minulým letem ještě dále poklesla a je sympatická pouze jednomu ze třinácti Čechů.

Zdroj: Partnerství a sponzoring v Česku 2023, Incomind

 

Parametry výzkumu Partnerství a sponzoring v Česku 2023: reprezentativní spotřebitelský výzkum na vzorku 1500 respondentů ve věku 18-65 let provedený metodou CAWI (on-line dotazování) v červnu 2023.

Kontakt pro dotazy ke studii: Tomáš Drtina, INCOMIND, tel 603468094, tomas@incomind.cz