Efekt cenových akcí stále roste, nejvíce u mladých

Praha, 12. 03. 2024. Rozhodnutí navštívit konkrétní prodejnu je stále častěji ovlivněno tím, do jaké míry dané nákupní místo nabízí atraktivní slevy. Více než v minulosti podle letáků začali nakupovat hlavně mladší věkové kategorie. Potvrdil to aktuální výzkum „LEAFLET INSIGHT 2024“ agentury Incomind, zaměřující se na to, jakým způsobem české domácnosti využívají akční letáky obchodních řetězců.

Obliba slevových akcí je v Česku enormní.  V žádné jiné zemi není jejich podíl na celkových prodejích rychloobrátkového zboží tak vysoký a cenové promoce hrají stále významnější roli i v nepotravinářských kategoriích. Výzkumná agentura Incomind se v rámci projektu „LEAFLET INSIGHT 2024” podrobněji zaměřila právě na tento fenomén a na zákazníky zajímající se o akce a  akční letáky. Výzkum na reprezentativním vzorku české dospělé populace ukázal, že takových je mezi Čechy drtivá většina, konkrétně 91 %.

Podíl Čechů, kteří navštěvují (alespoň někdy) prodejny cíleně kvůli akci,  vzrostl ze 73 % (údaj z podzimu roku 2022) dokonce na aktuálních 77 %. Nejvýraznější je tento podíl u nakupujících do 30 let (88 %). Třetina Čechů se na akce vysloveně zaměřuje a navštěvuje kvůli nim větší množství obchodů, než by tomu bylo za normálních okolností. Více než polovina jejich nákupních cest směřuje do prodejny, kam by možná v ten den nešli, ale přiměla je k tomu akce v letáku.

47 % respondentů výzkumu uvedlo, že podle letáku nakupují buď výrazně či alespoň o něco více zboží, než tomu bylo před rokem. U poloviny se tento poměr nezměnil a pouhá 3 % podle letáků nakupují méně. Nejvíce vzrostla intenzita nákupů podle letáku u věkové kategorie do 30 let.

I přes mírně rostoucí zájem Čechů o sledování letáků v aplikacích či na internetu (59 % je využívá často nebo občas, vs. 55 % v roce 2022), Češi stále dávají přednost jejich papírové formě (56 % vs. 44 % pro digitální verzi). Pokud jde o vyznavače výhradně jedné formy letáků, vedou příznivci papírových letáků nad digitálními 14 % vs. 8 %. Letáky v digitální podobě jsou preferovány mladšími věkovými kategoriemi (a u nejbohatších vrstev populace), od 40 let věku již jasně převažuje preference papírových. U většiny respondentů hovoří ve prospěch papírových letáků zejména jejich lepší přehlednost a také vhodnost pro plánování nákupu.

Poměr těch, kteří vnímají mobilní aplikace obchodníků pozitivně, a těch, kterým potřeba instalovat si tyto aplikace do mobilu naopak vadí, je přibližně vyrovnaný (37 % vs. 36 %).

Výzkum „Leaflet Insight“ se věnoval i konkrétním letákům, míře jejich znalosti, intenzitě distribuce, využití letáků k nákupům, oblíbenosti, hodnocení z hlediska celkové atraktivity i dílčích vlastností letáků a dalším tématům. Nejznámějším v Česku je leták Lidlu (94% znalost, také nejčastěji spontánně označen jako oblíbený), následovaný letáky Kauflandu (92 %) a Penny Marketu (89 %). Mezi nepotravinářskými řetězci vede leták Teta drogerie (78 %). Co se týká využívání, u papírových letáků jsou v čele Kaufland a Penny, i digitálních letáků Lidl.

Z komplexního hodnocení parametrů letáků nejlépe vyšel řetězce Dr. Max (vítězí co do spolehlivosti letáku, jeho přehlednosti, a také vzhledu a kvality provedení letáku). Velmi dobře jsou hodnoceny také Penny Market (vede v atraktivitě uváděných slev, má vhodně volenou skladbu nabídky), Lidl (mj. výborná čitelnost a přehlednost), Kaufland (vhodná skladba akční nabídky) a Jysk (podobně jako Lidl boduje zejména v úpravě letáku).

„Mimochodem, atraktivita nabízených slev je pro zákazníky sice stěžejním, nicméně v pořadí až druhým nejvýznamnějším parametrem letáku. Tím nejdůležitějším je jeho spolehlivost, tedy reálná dostupnost promovaného zboží na prodejně,“ říká Tomáš Drtina, Managing Partner společnosti Incomind.

     

Parametry výzkumu „Leaflet Insight 2024“: reprezentativní spotřebitelský výzkum na vzorku 1 000 respondentů zajímajících se o cenové akce a letáky ve věku 18+ let provedený metodou CAWI (on-line dotazování) v únoru 2024.

Kontakt pro dotazy ke studii:  Tomáš Drtina, INCOMIND, tel. 603 468 094, tomas@incomind.cz