Maminky s kočárky musejí při cestování překonávat řadu bariér

Maminky s kočárky cestují rády, musejí při tom ovšem zvládat řadu bariér. Výzkum INCOMIND, realizovaný ve spolupráci s CzechTourism, ukázal, že nedostatečná bezbariérovost je velké téma pro více než dvě pětiny z nich. Pokud by se zlepšily podmínky pro cestování s kočárky, téměř čtvrtina oslovených maminek by určitě cestovala více než v současnosti, další více než polovina pravděpodobně.

Praha, 10.3.2022. V závěru roku 2021 realizovala společnost INCOMIND ve spolupráci s Českou centrálu cestovního ruchu CzechTourism rozsáhlý průzkum, zaměřující se na cestování a cestovní zvyklosti osob s nějakým hendikepem či dalším omezením. Vedle vozíčkářů, osob se sluchovým postižením a osob se zrakovým postižením byly jednou ze sledovaných skupin i maminky s malými dětmi, cestující s kočárkem.

Více než polovina českých maminek cestuje velmi ráda. Cestování je koníčkem výrazněji u obyvatelek největších aglomerací a těch, které mají více než jen jedno dítě (v „kočárkovém“ věku).

Kočárek ve volbě destinace velmi výrazně omezuje přibližně pětinu maminek, bezbariérovost je významné téma i pro další pětinu oslovených. Zásadním problémem jsou nefunkční či chybějící výtahy. Často se musejí vyrovnávat se složitými situacemi (jak naložit s kočárkem, když je potřeba zajít si na toaletu, projetí příliš úzkých míst, překonávání terénních zlomů). Komplikaci často představuje i nástup do (a výstup z) dopravního prostředku, otevírání vstupních dveří provozoven, schody, nerovný terén a nedostatek místa obecně. Bariérami se nechají mnohem více ovlivnit maminky s pouze jedním dítětem. Maminky s více dětmi jsou obecně „otrlejší“ a zkušenější – problémy, na které většinou narážejí, je většinou méně vyvádějí z konceptu.

Téměř čtvrtina oslovených maminek by určitě cestovala více než v současnosti, pokud by se zlepšily podmínky pro cestování s kočárky, další více než polovina pravděpodobně. Největší nárůst lze očekávat v regionech, kde je v současnosti intenzita cestování nižší a také právě u maminek, které mají jen jedno dítě.

Nejčastějším zdrojem informací o výběru místa cesty či při cestování je osobní zkušenost – vlastní nebo blízkých osob – tím se maminky liší od jiných segmentů populace. Využívány jsou samozřejmě i webové stránky konkrétních míst, internetové vyhledávače, sociální sítě (nejvíce Facebook), informace získané v rámci komunity a příležitostně i ty získané přímo v destinacích, a také různé aplikace. Obtížně se někdy shánějí zejména informace o přístupnosti nějakého místa pro kočárek, o zázemí pro děti, a také o bezbariérovém přístupu.

Kontakt pro dotazy ke studii:
Tomáš Drtina, INCOMIND, tel. 603 468 094, tomas@incomind.cz

Přílohy

Graf zobrazující tato data: Pokud by se zlepšily podmínky pro lidi s kočárky, počítáte s tím, že byste cestovala více než v současnoti? Maminky s kočárky celkem: 23 určitě ano, 53 pravděpodobně ano, 23 ne, nemám zájem. Praha: 20 určitě ano, 47 pravděpodobně ano, 33 ne, nemám zájem. Brno: 16 určitě ano, 61 pravděpodobně ano, 22 ne, nemám zájem. Jiné bydliště: 26 určitě ano, 52 pravděpodobně ano, 22 ne, nemám zájem. 1 dítě: 25 určitě ano, 54 pravděpodobně ano, 21 ne, nemám zájem. 2+ děti: 19 určitě ano, 50 pravděpodobně ano, 31 ne, nemám zájem.
Zdroj: Turistika osob s hendikepem – Výzkum osob s různými formami postižení či omezení, Incomind/CzechTourism