Mladí nakupují sluchátka, starší zákazníci konvice, chytré telefony všichni

Český spotřebitel za uplynulé dva roky koupil v průměru více než 6 výrobků z kategorie elektro a elektroniky. Nejvíce nakupujeme chytré telefony (během posledních 2 let si jej pořídilo 56 % Čechů), následují rychlovarné konvice, sluchátka, televize a vysavače. Rozsáhlý výzkum ELEKTRO 2021 realizovaný společností Incomind také ukázal, jak se změnil celý nákupní proces, preferované značky i vztah k jednotlivým e-shopům i kamenným prodejnám.

Praha, 19. 4. 2021. Rozsáhlý reprezentativní průzkum ELEKTRO 2021, realizovaný společností Incomind, ukázal, jak se vyvíjí nákupní chování české populace ve vztahu k sortimentům elektro. Český spotřebitel za uplynulé dva roky koupil v průměru více než 6 výrobků z kategorie elektro a elektroniky. Počet nakoupených výrobků klesá s rostoucím věkem a naopak roste s počtem dětí v domácnosti. Nejnakupovanějším produktem byl chytrý telefon, který si koupilo 56 % Čechů. Až s odstupem následují rychlovarná konvice (ta je mj. nejvíce nakupovaným výrobkem u generace 65+) se 39 %, sluchátka (37 %), televize (33 %) a vysavač (31 %). Notebook nakoupilo 29 % dotázaných, zejména mladí do 24 let a rodiny s více dětmi. Při nákupech spotřební elektroniky a komunikační techniky převažovaly nákupy v e-shopech, zatímco při nákupu spotřebičů byly oba prodejní kanály v rovnováze, či převážily kamenné prodejny nad e-shopy (konvice, televize, lednička).

Mezi výrobky, které plánuje v příštích 12 měsících nakoupit nejvyšší počet dotázaných, patří zejména chytrý telefon (17 %), notebook (16 %), televize (13 %), lednička a sluchátka (12 %).

„Při rozhodování o nákupu digitální informační zdroje již výrazně převažují nad tradičními, nejdůležitější jsou srovnávače cen, recenze na internetu a webové stránky prodejců“, říká Martina Drtinová, vedoucí celého projektu ELEKTRO 2021.

Z lidí, kteří nakupovali elektro online v době protipandemických opatření, by 40 % některé své nákupy realizovalo raději v kamenné prodejně. Tento postoj se častěji objevoval u hůře situovaných domácností a vyšších věkových kategorií a týkal se nejvíce drobných domácích spotřebičů. Po odeznění restrikcí by se do kamenných obchodů vrátila třetina dotázaných, další třetina se bude rozhodovat až po porovnání s nabídkou e-shopů.

Značkou nakupovanou největším počtem Čechů je Samsung – mezi TOP 5 se dostal ve 4 velkých kategoriích a je leaderem pro spotřební elektroniku. V dalších kategoriích jsou nejoblíbenější Xiaomi, ETA, Beko, Canon a HP.

„Při výběru e-shopu jsou pro Čechy klíčové informace o výrobcích (které na webových stránkách nahrazují osobní výběr a prohlídku zboží), jejich cenová úroveň a také důležitost zvládnuté logistiky – kvalita a rychlost dodání a náklady na dopravu. V případě kamenných prodejen je jednoznačně na prvním místě cenová úroveň prodejny, následovaná odborností personálu“, dodává Martina Drtinová.

Pokud jde o konkrétní obchodníky, nejčastějším hlavním nákupním místem pro jednotlivé sortimentní kategorie je jeden ze dvojice Datart a Alza.cz. V zákaznickém hodnocení se mezi obchodníky u osmi kritérií jako nejlepší umístil Datart, u čtyř Alza.cz, jednou CZC.cz a T.S.Bohemia. Zmínění čtyři obchodníci také dosahují největší míru ochoty doporučit je jako dobré místo pro nákup.

Kontakt na případné dotazy k výzkumu:
Martina Drtinová, INCOMIND, tel. 603 498 168, martina@incomind.cz

Přílohy

Jaké výrobky z elektrosortimentu si v uplynulých 2 letech koupilo nejvíce Čechů?

Jaké výrobky z elektrosortimentu si v uplynulých 2 letech koupilo nejvíce Čechů?
Zdroj: ELEKTRO 2021, Incomind

Plánujete po skončení epidemie opět nakupovat v kamenných obchodech, nebo dáte natrvalo větší prostor nákupům online?

Plánujete po skončení epidemie opět nakupovat v kamenných obchodech, nebo dáte natrvalo větší prostor nákupům online?

Informační zdroje využité před nákupem jednotlivých výrobků – lednička

Informační zdroje využité před nákupem jednotlivých výrobků - lednička
Zdroj: ELEKTRO 2021, Incomind

Parametry výzkumu ELEKTRO 2021:
reprezentativní spotřebitelský výzkum na vzorku 1500 respondentů, metoda CAWI (on-line dotazování)
sběr dat: přelom února a března 2021