Povědomí Čechů o sponzoringu a podpoře nejrůznějších aktivit roste

Společnost INCOMIND zveřejnila výsledky letošního výzkumu „Partnerství a sponzoring v Česku“. O rostoucím povědomí Čechů o sponzoringu a podpoře nejrůznějších aktivit svědčí i rekordní počet společností či institucí, které si lidé s podporou spojují. Mezi více než pěti stovkami sponzorujících subjektů byly v této souvislosti nejčastěji jmenovány společnosti Škoda a ČEZ/Nadace ČEZ.

Praha, 10.7.2023. Povědomí Čechů o sponzoringu a podpoře nejrůznějších aktivit meziročně opět vzrostlo. Češi znají nejen široké spektrum sponzorovaných aktivit, ale i více než pět stovek společností či institucí, které je podporují. Potvrdil to reprezentativní výzkum společnosti INCOMIND „Partnerství a sponzoring v Česku 2023“, který se pravidelně zaměřuje na sponzoringové aktivity (činnosti, akce, osobnosti, organizace apod.), jejich popularitu, sympatičnost, znalost sponzorů, propojení objektu sponzoringu s jeho sponzorem a další související témata.

Výzkum mimo jiné ukázal, že zatímco Škoda je na prvním místě v oblasti sponzorování profesionálního i amatérského sportu a sportování obecně, ČEZ (či Nadace ČEZ) je nejčastěji zmiňovanou společností hned v pěti segmentech: při sponzoringu kulturních a společenských akcí, ochrany životního prostředí, v projektech na podporu vědy a vzdělání, v kategorii společenská zodpovědnost a podpora lokálních komunit, a také v segmentu charity. „Velmi aktivní jsou ve sponzoringu dle české veřejnosti také sázkové společnosti Tipsport, Sazka a Fortuna, či společnosti Plzeňský Prazdroj, O2 a Česká spořitelna“, doplňuje Tomáš Drtina, ředitel společnosti INCOMIND.

Které společnosti se podle Vás nejvíce angažují v podpoře kulturních a společenských akcí a kulturních zařízení?

K nejznámějším potenciálním objektům sponzoringu patří akce Český lev a organizace Člověk v tísni. jako nejsympatičtější cíle vidí respondenti parahokej a projekt Rákosníčkova hřiště, nejsympatičtější sportovkyní je pro Čechy Markéta Davidová.

Parametry výzkumu Sponzoring v Česku 2023: reprezentativní spotřebitelský výzkum na vzorku 1500 respondentů ve věku 18-60 let provedený metodou CAWI (on-line dotazování) v červnu 2023.

Kontakt pro dotazy ke studii: Tomáš Drtina, INCOMIND, tel. 603 468  094, tomas@incomind.cz