Zásilkový výdej léků na předpis by ulehčil život naprosté většině z nás

15.5.2024. Národní asociace pacientských organizací (NAPO) si nechala zpracovat reprezentativní průzkum, který zjišťoval, jaký zájem mají Češi a Češky o možnost nechat si lék na předpis doručit z lékárny až domů. Z výsledků mimo jiné vyplynulo, že 84 procentům české veřejnosti by tento způsob vyzvedávání receptů ulehčil život. Pacienti vidí v zásilkovém výdeji léků na předpis dvě klíčové výhody: možnost vyzvednout si lék z lékárny s nejnižším doplatkem a v případě výpadků se dostat k lékům, které má na skladě lékárna na druhé straně republiky.

V březnu 2024 zpracovala agentura INCOMIND pro Národní asociaci pacientských organizací průzkum,  mapující zájem Čechů o možnost nechat si doručit lék na předpis z lékárny až domů. Z reprezentativního průzkumu (1000 respondentů a respondentek ve věku od 18 do 75 let) vyplynulo, že 86 % české veřejnosti se domnívá, že možnost zásilkového výdeje léků na předpis je krok správným směrem. Nejvíce jsou o tom přesvědčeni lidé, kteří mají kamennou lékárnu hůře dostupnou, pečující osoby a osoby se zdravotním postižením.

Víc než dvě třetiny lidí hodlají doručení domů využívat

Pokud bude zavedena možnost objednat si léky na předpis online a nechat si je doručit domů kurýrem, bude ji využívat 72 % respondentů (36 % určitě, 36 % spíše ano); 10 % není rozhodnuto a 18 % neprojevilo zájem. „Vyšší míru zájmu deklarují ženy, mladší ročníky (do 49 let), pečující osoby a lidé, kteří vyzvedávají léky pro někoho jiného“, komentuje výsledky Martina Drtinová, vedoucí výzkumného projektu. Pozitivně na tuto možnost reagují také lidé pravidelně užívající léky na předpis fakultativně, tj. ne kvůli nemoci (např. antikoncepce).

Jejich hlavní motivací je pohodlí a úspora času (obojí kolem 60 %), možnost vyhledání lékárny s nejnižším doplatkem (45 %) a lepší dostupnost léků, neboť si budou moci recept vyzvednout i ze vzdálené lékárny (41 %). Třetina (32 %) dotázaných poukazuje na skutečnost, že léky užívají dlouhodobě, takže o nich mají veškeré informace a vyzvedávání je pro ně jen formalita.

Nejčastějším důvodem, proč 18 % dotázaných neprojevilo o zásilkový výdej zájem, byla obava z vysokých poplatků za dopravu (40 %) a nedůvěra v kvalitní předání informací o lécích (49 %) – tito lidé trvají na osobním setkání s lékárníkem nebo se obávají, že obdržené informace by neměly stejnou kvalitu jako při návštěvě lékárny, případně že by nebyli upozorněni na kontraindikace či nežádoucí účinky. Dotazovaní v komentářích poukazovali na to, že je rozdíl, zda si jdou pro nový lék poprvé, nebo si jen vyzvedávají opakovaně předepsaný lék, a také na to, že informace o léku bývají poskytnuty již předepisujícím lékařem.

Češi se online vyzvedávání receptů nebojí

Důležité je zjištění, že 72 % lidí nemá z online objednávek lékařem předepsaných léků obavy. Koneckonců již dávno fungující online objednávání volně prodejných léků a doplňků stravy si zvyklo využívat 58 % dotázaných a celých 90 % z nich tuto zkušenost hodnotí pozitivně.

Online formou nakupují tyto druhy léků a potravinových doplňků zejména ženy, lidé ve věku 30–49 let (jsou digitálně zdatní a mají více zdravotních problémů než mladá generace), lidé s chronickými nemocemi zvyklí užívat léky a obyvatelé velkých měst (důvodem k online nákupům zde tedy není malá velikost obce a nedostupnost lékárny).

Z těch, kdo nakupují volně prodejné léky a doplňky stravy online, tak 58 % činí alespoň jednou za tři měsíce a 15 % každý měsíc. V diskuzi o zásilkovém výdeji léků na předpis často zaznívá námitka, že senioři nejsou schopni ovládat internet. Průzkum ukázal, že polovina lidí nad 65 let si dnes objednává online volně prodejné léky alespoň jednou za tři měsíce a 11 % jednou měsíčně i dokonce častěji. Dalších 31 % na internetu koupí volně prodejný lék jednou za půl roku.

S receptem do lékárny pravidelně chodí většina lidí

Průzkum ukázal, že kvůli lékům na předpis lékárnu pravidelně navštěvuje 76 % Čechů a Češek: alespoň jeden léčivý přípravek na předpis pravidelně užívá 56 % lidí; dalších 7 % léky na předpis dlouhodobě užívá, i když ne kvůli nemoci (např. antikoncepce); a 13 % v lékárně vyzvedává léky pro někoho jiného.

Podíl lidí, kteří dlouhodobě mají od lékaře předepsané léky, výrazně stoupá s věkem. V nejstarší věkové skupině respondentů nad 65 let dosahuje 87 %, podobný je ve skupině osob se zdravotním postižením. Lidé neužívající dlouhodobě léky na předpis tvoří většinu (51 %) pouze ve skupině do 29 let.

Pro některé skupiny lidí jsou lékárny hůře dostupné

Podle výroční zprávy České lékárnické komory bylo v roce 2022 v Česku 2535 lékáren, v databázi SÚKL je nyní registrováno 2666 lékáren. Celých 80 % dotázaných uvedlo, že je pro ně lékárna dostupná bez problémů. S lehkými komplikacemi ohledně cesty do lékárny se musí vypořádat 19 % lidí, špatnou dostupnost uvedlo jen 1 %. Přesto je však možné vyčlenit skupiny obyvatel, kteří jsou v méně příznivé situaci ohledně dostupnosti lékárny – jde o lidi nad 65 let / důchodce, pečující osoby a pacienty s chronickým onemocněním (častější potřeba návštěvy lékárny zvýrazňuje její vnímanou horší dostupnost).

Především však hraje roli velikost místa bydliště. Nejvíce obtíží s dostupností lékárny uváděli obyvatelé obcí do dvou tisíc obyvatel. Ve vesnicích do 500 obyvatel pociťuje menší nebo zásadní problém s dostupností lékárny 43 % lidí, v obcích 500–2000 obyvatel je to 39 % lidí. V obcích nad pět tisíc obyvatel se do lékárny bez problémů dostane více než 80 % lidí.

Bezpečí pacientů zůstává na prvním místě

„Průzkum jednoznačně potvrdil, že v Česku je zájem o zavedení zásilkového výdeje léků na předpis. Jsme přesvědčeni, že pro pacienty bude znamenat zvýšení dostupnosti léků a větší uživatelské pohodlí. Nemluvíme ale o tom, že nahradí osobní návštěvu lékárny. Bude to jen další možnost, již budou moci lidé využít,“ říká předseda NAPO Robert Hejzák. Zároveň upozorňuje, že zásilkový způsob výdeje musí zůstat plně v kompetenci registrovaných lékáren. „My pacienti očekáváme, že i na zásilkový výdej se budou vztahovat stejná pravidla bezpečnosti výdeje jako na kamenné lékárny. Zkušenost z jiných zemí EU, kde zásilkový výdej léků na předpis již funguje, ukazují, že toho je možné dosáhnout.“

Národní asociace pacientských organizací (NAPO) je zastřešující organizace, která vznikla v roce 2022. V současné době sdružuje 47 pacientských organizací a zastupuje tři miliony pacientů. NAPO pomáhá pacientským organizacím v rozvoji a sjednocuje jejich hlas při jednání s ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami, farmaceutickým průmyslem i lékařskými společnostmi.

Kontakt pro podobnější informace o projektu: Martina Drtinová, martina@incomind.cz